Navigatie
Producten / Groenteplanten aardbeien kruiden

Groenteplanten aardbeien kruiden

Aardbeien groeien op bijna alle grondsoorten. Het gewas stelt wel hoge eisen aan de structuur van de grond.

Een goede lucht- en waterhuishouding is belangrijk, de bodem moet goed doorwortelbaar zijn terwijl de grondwaterstand 80 tot 100 cm onder maaiveld dient te liggen.  

De grond moet vrij zijn van aaltjes. Dus niet planten op grond waar voorheen aardappels zijn gepoot.

Copyright © Kwekerij Jos Verdaasdonk 2022 Alle rechten voorbehouden